За мен

019

Юрист, мечтател, авантюрист, експериментатор!  Винаги съм смятал, че човек притежава неизчерпаем заряд, който го кара да твори, да търси решение, да покорява, да завладява нови земи и нови измерения. Както казва Айнщайн „Въображението е по – важно от знанието“.  Вярата и  искрената почит в догмите и практиката, както и установените правила, не е гаранция за правилност и съвършенство.  Съмнението винаги е било   катализатор на прогреса! Моята цел е в това  виртуално пространство да дам  гледна и опорна точка, да  бъда полезен в опитите Ви да намерите разрешение на проблемите.