Етажна собственост

 

700-Harrison

Динамичният процес на развитие  една  изключително нова, но бързо  променяща се материя, а именно  – Етажната собственост,  подчертано беше причината да се  задълбоча в тази непозната област. Вече няколко години неизменно трупам полезен опит, създавайки практика и  запълвайки възникналия вакуум. Считам, че със сериозната подготовка в изключително важни сегменти, като  „Жилищните комплекси от „затворен тип“ помагам на клиентите си да  разрешат проблемите си и да бъдат конкурентно способни. За тази цел създадох и сайта  www.етажнасобственост.bg , именно за да откликна на нарастващата нужда от информация.   Благодаря Ви за доверието!