Търси ме колектор!

Типична ситуация – обажда Ви се колектор и Ви съобщава, че дължите сума пари на кредитор, най – често – телеком или пък интернет доставчик, кабелна телевизия и т.н.

Тъй като колекторите най – често разчитат на психологическите похвати за въздействие на длъжниците, като заплахи за репресии, за принудително събиране, запори на сметки и заплати, а дори и физическо насилие. И то за 20 – 30 лева, забравени и поставени в списъци на длъжници преди много години. С две думи, ако това задължение беше събираемо, кредиторът щеше и сам да си го събере, а не да възлага на колектор да събере несъбираемото.

Какви са възможните варианти за статуса на задължението, когато се обади колектор?

  1. Въпросната фирма X с която преди години сте сключили договор е дала пакет от случаи на колекторска фирма за събиране.

    В тази ситуация лицето, което се обажда провежда един разговор, който няма абсолютно никаква юридическа стойност. Този разговор не представлява дори и покана за плащане и не обвързва по никакъв начин длъжника. Сроковете за плащане, които дава лицето, заплахите за съдебни действия също не са по никакъв начин обвързващи. Колекторската фирма не може да събира по съдебен или по извънсъдебен ред – чрез съдебен изпълнител, възложените й случаи. Тя получава от кредитора списък с имена и задължения, но най – често това е единствената информация, която има. Ако се задълбочите в разговор с колектора и го питате на какво основание се дължи тази сума, за какъв период, за какъв договор, кои фактури не са платени, кога е падежа на задължението, какви плащания са извършени, изпадат в небрано лозе. Обикновено се касае за сключен договор между кредитора Ви и колекторската фирма за събиране на сумите, който в най – добрия случай, ако заплатите доброволно води до уговорено възнаграждение за колектора. Ако не заплатите обаче, колекторът няма процесуалната възможност да води дела срещу Вас. Това може да направи само адвокат или адвокатско дружество, което е сключило договор за процесуално представителство директно с кредитора. Няма как да се предоставят на колектора процесуални права, ако е търговско дружество. Един трик, който използват колекторите, когато нямат информация за телефонния Ви номер е да изпратят писмо на адреса Ви в което е написано само, че дължите пари и за повече информация трябва да се обадите на посочения телефонен номер. Когато рибата клъвне и се обади, от другата страна се регистрира телефонния номер и се започва един непрестанен тормоз. Ако този тормоз продължи и е свързан със заплахи уведомете прокуратурата или полицията за да бъдат взети съответните мерки. Във всички случаи преди да бъде извършено плащане идете на място в офиса на кредитора и проверете информацията за задължението Ви. Комуникирайте само с Вашия кредитор, не и с колектора. Информирайте се какъв договор сте сключили, дали е прекратен, кога е прекратен, за какъв период и за какви конкретно задължения се отнася, изискайте фактурите, за да проверите падежа на плащане. Възможно е да е изтекла погасителната давност, която е тригодишна за периодични плащания и е относима към падежа на всяко отделно задължение или фактура. Ако в действителност задължението е погасено по давност. Вариантите са или да образувате установителен иск, с който да докажете че задължението е погасено по давност или пък изчакайте кредиторът да образува съдебно дело и в производството направете възражение за изтекла давност. В никакъв случай не подписвайте декларация, че се отказвате от правото си да правите възражение за изтекла давност както и не плащайте преди да получите цялата информация. Погасителната давност е санкция към кредитора, че не си е потърсил в срок парите. Друг е въпросът дали искате да погасите задължението си независимо от всичко.

  2. Вариант 2 : колекторската фирма е закупила вземането, което има кредиторът Ви към Вас.

    Така наречената цесия. Ако колекторът Ви се обади, трябва да се информирате дали има сключен договор за цесия между него и кредиторът Ви. Обикновено се цедират така наречените обречени задължения, за които се разчита, че могат да бъдат събрани най – вече или чрез заплащане от страна на длъжника или поради немърливостта му да не организира защитата си в съдебно дело, което ще образува колекторът срещу него. Възможно е и цесията да е за задължение във висящо изпълнително дело. Във всички случаи изискайте подробна информация и документи за задължението Ви, за договора за цесия, за изпълнителното дело /ако има такова образувано/ и потърсете съдействие от адвокат. Най – често колекторите ще Ви притискат да сключите споразумение. Споразумението представлява признание на задължението и след сключването му няма да можете да се възползвате от възраженията, които бихте имали в съдебен процес. Още повече, че в споразумението най – често се съдържа и клауза, че се отказвате от правото да направите за в бъдеще възражение за изтекла давност, което е допустимо. Ако все пак се касае за извършена цесия на вземането, което има кредиторът Ви към Вас, с колекторската фирма, е необходимо да знаете, че цесията има ефект спрямо Вас само ако кредиторът Ви /телеком, банка, интернет – доставчик/ Ви е уведомил писмено за извършената цесия. Едва тогава колекторът може да встъпи в правата на Вашия кредитор. Всички плащания преди това, ако сте решили да плащате следва да бъдат направени към стария кредитор. Трябва да знаете, че договорът за цесия не прекъсва давността на задължението Ви. Във всички случаи не сключвайте споразумение, както и не извършвайте плащане, преди да се запознаете със статуса на задължението Ви. Както казах и по – горе, давностните срокове са за да дисциплинират кредитора, а не длъжника. И като съвет, за да не бъдете изненадани, винаги актуализирайте в общината своята постоянна и настояща адресна регистрация, за да сте сигурни, че ще получите съобщенията за образувани производства на адрес, на който можете да бъдете намерени. Или поддържайте връзка с доверено лице, което при Ваше отсъствие да следи за залепени съобщения. Това е превантивна мярка срещу изненадата да се окажете осъдени без Ваше знание. Със сигурност има още съвети, които да Ви защитят, но информираността е една крачка към ефективната защита срещу недобросъвестните колектори. Особено тези, които са далеч от правилата на колекторската дейност. И винаги търсете съдействие от адвокат и компетентно лице за съвет.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *