Резюме за предсрочната изискуемост на кредита

Your credit score explained

Забелязвам, че хората са определено неориентирани кога настъпва предсрочната изискуемост на един кредит. В договорите обикновено е вписано : при неплащане на повече от три вноски, или са фиксирани точно две или три вноски.

Предсрочната изискуемост на кредита има два елемента : обективен и субективен. Обективният настъпва при наличието на фиксирани предпоставки : неплащане на повече от три вноски /примерно/. Той не се влияе от допълнителни изрични действия на банката – не е необходимо тя да го обяви или осчетоводи. От правна гледна точка този момент настъпва при наличие на конкретна предпоставка, а именно непогасяване на n на брой вноски. Субективният момент е обявлението за настъпване на предсрочната изискуемост на кредита, което се изпраща на длъжника и с което банката е обявила предсрочната изискуемост на кредита. Субективният елемент касае само и единствено незабавното изпълнение в условията на заповедното производство. Толкова! Ако банката заведе осъдителен иск, тя не е длъжна да се съобразява с чл. 60 ЗКИ и непременно да обявява кредита за предсрочно изискуем. Предсрочната изискуемост е настъпила по силата на предпоставки, изрично договорени между страните в договора за кредит.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *