Издаване на обратен изпълнителен лист срещу банка при обезсилване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист

images

Банката във висящо изпълнително дело след като е получила изпълнителен лист и заповед за изпълнение, цедира задължението на друго лице /търговец/. След като е получено ПДИ от длъжника в срок е депозирано възражение срещу издадената заповед за изпълнение. Съдът е дал указания на заявителя да образува исково дело /установителен иск/. Вместо цедента, установителен иск завежда цесионера. Съдът е счел в тази ситуация, че въпреки изричното рапореждане към цедента, последният не е изпълнил указанията, а предявеният установителен иск от цесионера не може да се счита за редовно предявен. Съдът обезсилва заповедта за изпълнение и изпълнителния лист. В същото време има събрана от ЧСИ сума. След издаване на удостоверение за размера на събраната от длъжника сумата, е направено искане в заповедното производство за издаване на обратен изпълнителен лист срещу банката. Съдът е уважил искането ни.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *