Запис на заповед

Напоследък в България възникна нов тип измама – тази със запис на заповед. Установи се,че неизвестно за Вас...