КУТИЯТА НА МЕЧТИТЕ

Всеки трябва да има такава кутия. Това е кутията, в която се съхраняват мечтите ви, най – съкровенните ви жела...